Rollen in Parijs

First public intervention in Paris, when arriving in France.
Photo by Cathelijn van Goor

A spontaneous response to a daily situation. Carry a tube in the company of other people who carry tubes. A moment of contact and exchange with the workers of a place without intrusiveness. A temporary confusion of reality.

Een spontane reactie op een dagelijkse situatie. Rollen dragen in gezelschap van andere rollen dragende mensen. Een moment van contact en uitwisseling met de arbeiders van een plek zonder opdringerigheid. Een tijdelijke verwarring van de werkelijkheid.