Quote Joke Hermsen

“Alleen in het gesprek, in dialoog met de ander kan de mens volgens Arendt tot een wezenlijk inzicht in de wereld en in zichzelf komen. Alleen in het debat kunnen de eigen standpunten uitgedaagd worden, zodat er zowel bij zichzelf als bij de anderen nieuwe gedachten over die wereld kunnen ontstaan”

Hermsen, J. (2010). Stil de tijd (13e druk) Amsterdam, Nederland: de Arbeiderspers, p.209