Blog

Afdalen en opklimmen

Naast het project van Pétanque wandel ik in de heuvels van Caylus op zoek naar manieren om de herinneringen van de beweging van mijn lichaam tijdens het wandelen te vertalen […]

Markt

Ondertussen blijf ik me afvragen of er in Caylus naast de Pétanque nog andere mogelijkheden voor interactieve performance zijn. De markt dagen? Eerste poging van een actie op de markt […]

Quote Brian Massumi

“ A conversation becomes artistic when the conditions of it occurrence are set in a way that offsets it slightly from its own mode, that create that minimal distance of […]

Quote about touching

By touching you will re-imagine the potentiality of the objects that surround you. You will transform the utilitarian relation we tend to have with them (things) in an un-familiar encouter, […]

Onderzoeksvragen | Research questions

Wat zijn de mogelijkheden van een intieme en persoonlijke communicatie zonder woorden door samen te tekenen in de publieke ruimte? En welke invloed heeft deze dialoog op de relatie tussen […]